Chính sách đại lý, phân phối

15:20 04/05/2018

iCheck khuyến khích cá nhân đăng ký trở thành CTV, tổ chức đăng ký trở thành đại lý của iCheck. Các quyền lợi của Đại lý/CTV luôn được iCheck đặt lên hàng đầu.

1. Chính sách chiết khấu dành cho Đại lý/CTV

Mức hoa hồng dành cho Đại lý/ CTV icheck

2. Quy định đối với đại lý

a)    Điều kiện đại lý

 • Là Doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp.
 • Có địa điểm kinh doanh ổn định, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.
 • Có công nợ và được đối soát vào ngày cuối cùng của tháng, công nợ được trừ đi phần hoa hồng đại lý được hưởng.

b)    Các định nghĩa

 • Doanh thu đơn hàng (1): Doanh thu thu được của đơn hàng bao gồm toàn bộ các khoản phí giải pháp/dịch vụ, phí phải trả cho các bên cung cấp sản phẩm, dịch vụ (in ấn, thiết bị…), phí khởi tạo hệ thống, phí xây dựng tính năng mới và toàn bộ các chi phí có liên quan khác do iCheck và đối tác đại lý thống nhất.
 • Chi phí nhà cung cấp (2): Các chi phí iCheck phải trả cho các bên cung cấp sản phẩm, dịch vụ như in ấn, thiết bị...
 • Doanh thu đại lý (3): Doanh thu đơn hàng trừ các chi phí nhà cung cấp.

Doanh thu đơn hàng iCheck

 • Chiết khấu (4): Chiết khấu được tính trên tổng doanh thu đại lý của các đơn hàng từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng liền trước.

Doanh thu đơn hàng iCheck

 • Doanh thu đại lý phải trả (5): Doanh thu đại lý phải trả cho iCheck sau khi trừ chiết khấu theo mức tương ứng.

c) Quy định:

 • Mức doanh thu đại lý (3) làm căn cứ để tính chiết khấu (4) theo bảng trên là doanh thu chưa bao gồm 10% VAT.
 • Đối soát: Từ 01 đến 05 hàng tháng, Công ty cổ phần iCheck và đại lý sẽ tiến hành đối soát và thống nhất biên bản nghiệm thu doanh thu đại lý phải trả của tháng trước, toàn bộ các mục từ (1) đến (5).
 • Quy định thanh toán: Đại lý cần thanh toán cho iCheck chi phí phải trả nhà cung cấp (2) và doanh thu đại lý phải trả (5) trước khi thực hiện đơn hàng. 
   


 • Từ khóa:

Tin liên quan

Hotline: 0902195488