Chính sách đại lý

09:12 19/11/2018

iCheck khuyến khích cá nhân đăng ký trở thành CTV, tổ chức đăng ký trở thành đại lý của iCheck. Các quyền lợi của Đại lý/CTV luôn được iCheck đặt lên hàng đầu.

1. Chính sách chiết khấu dành cho Đại lý/CTV

 • Chính sách chiết khẩu
  Mức chiết khấu theo Doanh thu Đại lý, CTV/tháng
Mục < 20 triệu

 

Từ 20 triệu đến 50 triệu


 

Từ 50 triệu đến 100 triệu Từ 100 triệu đến <200 triệu Từ 200 triệu trở lên 500 triệu trở lên
Hoa hồng Đại lý/CTV 20% 24% 26% 28% 30% Special Discount

 

 • Chính sách tuyển dụng đại lý:

- Đại lý kinh doanh/cộng tác viên(CTV) kinh doanh được tuyển dụng và phát triển đại lý kinh doanh/CTV kinh doanh cấp dưới.

- Đại lý kinh doanh/CTV kinh doanh được hưởng 5% hoa hồng trên doanh thu(chưa bao gồm thuế VAT và đã trừ các khoản chi phí) của Đại lý Kinh doanh/CTV kinh doanh trực tiếp tuyển dụng và quản lý.

2. Quy định đối với đại lý

a)    Điều kiện đại lý

 • Là Doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp.
 • Có địa điểm kinh doanh ổn định, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.
 • Có công nợ và được đối soát vào ngày cuối cùng của tháng, công nợ được trừ đi phần hoa hồng đại lý được hưởng.

Mức tăng trưởng về doanh số, số đơn hàng, số lượt click của 1 gian hàng trên iCheck

Mức tăng trưởng về doanh số, số đơn hàng, số lượt click của 1 gian hàng trên iCheck

b)    Các định nghĩa

 • Doanh thu đơn hàng (1): Doanh thu thu được của đơn hàng bao gồm toàn bộ các khoản phí giải pháp/dịch vụ, phí phải trả cho các bên cung cấp sản phẩm, dịch vụ (in ấn, thiết bị…), phí khởi tạo hệ thống, phí xây dựng tính năng mới và toàn bộ các chi phí có liên quan khác do iCheck và đối tác đại lý thống nhất.
 • Chi phí nhà cung cấp (2): Các chi phí iCheck phải trả cho các bên cung cấp sản phẩm, dịch vụ như in ấn, thiết bị...
 • Doanh thu đại lý (3): Doanh thu đơn hàng trừ các chi phí nhà cung cấp
 • Chiết khấu (4): Chiết khấu được tính trên tổng doanh thu đại lý của các đơn hàng từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng liền trước.
 • Doanh thu đại lý phải trả (5): Doanh thu đại lý phải trả cho iCheck sau khi trừ chiết khấu theo mức tương ứng.

c)     Quy định:

 • Mức doanh thu đại lý (3) làm căn cứ để tính chiết khấu (4) theo bảng trên là doanh thu chưa bao gồm 10% VAT.
 • Đối soát: Từ 01 đến 05 hàng tháng, Công ty cổ phần iCheck và đại lý sẽ tiến hành đối soát và thống nhất biên bản nghiệm thu doanh thu đại lý phải trả của tháng trước, toàn bộ các mục từ (1) đến (5).
 • Quy định thanh toán: 
 • Đại lý cần thanh toán cho iCheck chi phí phải trả nhà cung cấp (2) và doanh thu đại lý phải trả (5) trước khi thực hiện đơn hàng. 

3. Quy định với cộng tác viên kinh doanh

 • CTV sẽ được nhận hoa hồng theo tháng với % được tính trên tổng lợi nhuận các đơn hàng trong tháng liền trước.
 • Lợi nhận đơn hàng = doanh thu được chia của khách hàng - chi phí nhà cung cấp. Các khoản này đều không bao gồm 10% VAT.
 • CTV chỉ được nhận hoa hồng cho các khoản thanh toán khách hàng đã trả cho iCheck trong tháng liền trước.
 • Số tiền thanh toán cho CTV sẽ được chiết khấu từ thuế thu nhập các nhân theo quy định của nhà nước trước khi chuyển.

Trân trọng thông báo với quý đối tác.


 • Từ khóa:

Tin liên quan

Hotline: 0902195488