Mình chưa rõ lắm quy trình quản lý đơn hàng trên app. Add có thể hướng dẫn cụ thể được không?

04:43 02/07/2020


Bạn có thể thực hiện Quản lý đơn hàng, từ màn hình trang chủ, bạn lựa chọn Quản trị > Quản lý bán hàng > Quản lý đơn hàng.

Giao diện của Quản lý đơn hàng được chia làm 2 phần chính. Ở đầu trang là phần thông tin Tổng hợp, bạn sẽ thấy các thống kê các khoản thu nhận và chi phí, chiết khấu. Bên dưới là trình bày từng đơn hàng được sắp xếp theo thứ tự từ mới cho đến cũ nhất. Để xem thông tin chi tiết từng đơn, bạn có thể bấm vào để tìm hiểu, chỉnh sửa và ghi chú.


  • Từ khóa:

Tin liên quan

Mục “quản lý thu hộ” trong đơn hàng nghĩa là gì vậy add/

05/05/2018 Đăng bởi
Khi khách hàng lựa chọn hình thức Ship code, bên vận chuyển thu hộ xong cuối tháng thanh toán lại cho shop.

Làm sao để tôi biết được hàng đã tới tay khách?

04/05/2018 Đăng bởi
Khi có thông báo đơn hàng hoàn thành đồng nghĩa với trạng thái Đơn hàng mà Icheck giao hàng thành công cho Khách hàng

Nếu khách chỉ trả lại một nửa số hàng trên tổng đơn thì sẽ xử lý thế nào

03/05/2018 Đăng bởi
Trong trường hợp khách chỉ trả một phần đơn hoặc không thể xác định trả hàng của đơn nào thì người được phân quyền sẽ lập đơn trả hàng theo đúng số lượng hàng hoá bị trả lại.
Hotline: 0902195488