Làm sao để tôi biết được hàng đã tới tay khách?

09:11 17/01/2021

Khi có thông báo đơn hàng hoàn thành đồng nghĩa với trạng thái Đơn hàng mà Icheck giao hàng thành công cho Khách hàng


  • Từ khóa:

Tin liên quan

Mục “quản lý thu hộ” trong đơn hàng nghĩa là gì vậy add/

05/05/2018 Đăng bởi
Khi khách hàng lựa chọn hình thức Ship code, bên vận chuyển thu hộ xong cuối tháng thanh toán lại cho shop.

Làm sao để tôi biết được hàng đã tới tay khách?

04/05/2018 Đăng bởi
Khi có thông báo đơn hàng hoàn thành đồng nghĩa với trạng thái Đơn hàng mà Icheck giao hàng thành công cho Khách hàng

Nếu khách chỉ trả lại một nửa số hàng trên tổng đơn thì sẽ xử lý thế nào

03/05/2018 Đăng bởi
Trong trường hợp khách chỉ trả một phần đơn hoặc không thể xác định trả hàng của đơn nào thì người được phân quyền sẽ lập đơn trả hàng theo đúng số lượng hàng hoá bị trả lại.
Hotline: 0902195488